Galego  Español

TJ10. Crenzas dos profesionais e dos pacientes sobre a dor lumbar. Mitos ou realidades? Pódemos cambialas?

Durante este taller intentaremos poñer en evidencia as falsas crenzas que existen nos profesionais sanitarios respecto á abordaxe da dor lumbar, cómo estas falsas crenzas se transmiten ós pacientes e cómo todo elo condiciona o pronóstico dos pacientes con dor lumbar. A parti de aqui e guiándonos, polo que di a evidencia científica, intentaremos cambiar ditas crenzas e aprender a cambialas nos pacientes empregandoa linguaxe máis axeitada para elo.

 

Documentos

  • Todo lo que quería saber sobre el dolor de espalda. Descargar
  • 10 hechos sobre ejercicio y dolor de espalda. Descargar
  • 10 hechos sobre el dolor de espalda. Descargar

 

Ponentes

Iñaki Aguirrezabal Bazterrica

Son Iñaki, navarro que vive en Vitoria dende fai 27 anos. Fun médico rural en Álava durante 10 anos e dende fai 17 traballo nun centro de saúde urbano.

Sempre buscando novas formas de atender ós pacientes, sobre todo en aquelas situacións nas que o modelo nas que baseamos a súa atención non funciona, por exemplo , no campo da dor. De este xeito, tras coñecer ó neurólogo Arturo Goicoechea, a educación en neurobioloxía da dor. A partir de esta relación formamos un amplo grupo de profesionais ( medicos de familia, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos...) que traballamos nese campo. Unha actividade que me aportou, sen dúbida, as mellores satisfaccións que tiven a nivel profesional.

Juan Carlos Arboniés Ortiz

Son Boni, bueno así me chamades os meus amigos. Son coma o perexil que está metido en todas as salsas e é que me gusta " vivir a vida", ver futbol, andar na bici, engancharme cun bo libro, estar con vós, con amigos, coa miña familia...

E que ademáis son Medico de Familia, disfruto sendoo, aprendendo cada día dos pacientes , recibindo o seu agradecemento e intentando axudalos nos seus problemas.

Tiven dúas hernias discais e sei que a dor lumbar e as contracturas que de vez en cando sinto. Cando acoden os pacientes con dor lumbar á miña consulta moitas veces teño dificultades para axudalos, por iso te animo a que te apuntes ó noso taller para aprender xuntos a como mellorar.

 

 

Volver al Programa