Galego  Español

TV8. Eu comigo, eu contigo. Música e Movemento para a Saúde: Proxecto SaúdeArte II

Actualmente asistimos cun interese cada vez maior a investigar de xeito fiable e obxectiva os efectos emocionais da audición musical, a súa repercusión no organismo e xa que logo na nosa saúde e a nosa calidade de vida.Estudos de investigación mostran que tanto ao escoitar como ao facer música estimúlanse conexións nunha ampla franxa de rexións cerebrais normalmente involucradas na emoción, a recompensa, a cognición, a sensación e o movemento do corpo.

O taller está dirixido a profesionais da Saúde e outras ramas de coñecemento, desde un enfoque multidisciplinar, coa finalidade de experimentar, gozar, e ter un coñecemento máis próximo sobre os efectos saudables que se poden obter ao participar en actividades de carácter artístico, coñecer a repercusión que ten sobre o estado de ánimo e a saúde emocional o uso destas artes, baseadas na música e a danza, así como aproveitar estes coñecementos e actividades para xerar novas estratexias de intervención no ámbito sanitario, desde a vivencia práctica.

O taller consistirá nunha conferencia ilustrada onde se mostrará a capacidade que ten o corpo e a música para xerar sensacións e transmitir información emocional ao receptor mediante a variación e combinación dos parámetros fundamentais do movemento e do son. Diversos artistas interpretarán algunhas pezas musicais, teatrais e de danza para mostrar de que forma ditas disciplinas interactúan entre si e en qué grado repercuten sobre o noso estado de ánimo e a nivel fisiológico.

Así mesmo, expoñeranse algúns traballos de investigación realizados polos propios docentes cuxos resultados suxiren unha influencia sobre diversos parámetros fisiolóxicos e unha repercusión positiva a nivel emocional en persoas que participaron en programas de intervención con actividades artísticas desde o rol de espectadores e como executantes. Tamén se reservará un espazo para reflexionar, debater e extraer conclusións sobre a aplicación deste tipo de intervencións no ámbito da saúde e a calidade de vida.

Contidos:
*Tempo, intensidade e harmonía. Este bloque pretende mostrar a capacidade que
ten o corpo e os estímulos sonoros para xerar sensacións e transmitir información emocional ao receptor mediante a variación e combinación dos parámetros de tempo, intensidade, harmonía e iluminación.
*Música, Movemento e Emoción: un diálogo activo. Diversos artistas interpretarán algunhas pezas musicais, e de expresión corporal para mostrar de que forma ditas disciplinas interactúan entre si e en que grado repercuten sobre o noso estado de ánimo e a nivel fisiolóxico.
*Arte, Ciencia e saúde: Achados, investigación e reflexións. Este apartado analiza e discute os resultados obtidos dun estudo científico realizado nun teatro polos propios docentes sobre a resposta emocional e fisiolóxica dun conxunto de espectadores que observaron unha representación artística e realizaron unha serie de actividades en situación de laboratorio, de investigación na acción, realizando uns rexistros para recoller datos de análise posterior, baseado na resposta humana ante a emoción.
Tamén se reservará un espazo para reflexionar e debater sobre a aplicación deste tipo de intervencións no ámbito da saúde.

 

Documentos de la actividad

Esquema del poema corporal (.pdf)

Yo conmigo. Yo contigo. Yo con los otros. Proyecto Saludarte II. Belén de Rueda. (.pdf)

 

Ponentes

Belén de Rueda Villén

Son Licenciada e Doutora en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e profesora da Universidade de Granada
A liña de investigación pola que camiño, ten como obxectivo estudar a influencia da música, o ritmo e o movemento como tradutor das emocións no cerebro humano. Neste sentido, a linguaxe musical e o ritmo forman parte inseparable desta linguaxe corporal.
Apaixóname o meu labor docente, da que descubro e aprendo cada día, das relacións humanas, da importancia da xestión emocional na saúde e na calidade de vida a nivel persoal e profesional...todo iso coa intención de entusiasmar e entusiasmarme!
No campo da xestión universitaria, cando fun responsable de Relacións Internacionais, tiven a oportunidade de compartir experiencias docentes e de investigación en diferentes universidades europeas e latinoamericanas.
A práctica de Mindfulness é reveladora para descubrir "mente do principiante" vivir o momento presente e gozar do que a vida regálanos cada día.

Catalina Argüello

Doutora en Psicoloxía e Máster en Psicoloxía da Intervención Social. Traballou como investigadora na Universidade de Granada (España) e a Universidade de Costa Rica (UCR) e actualmente é persoal de investigación da Fundación para a Investigación Biosanitaria  de Andalucía Oriental (FIBAO) nun proxecto de atención primaria e estratexias de saúde preventiva no Centro de Saúde de Cartuja, Granada. Ademais segue a liña de investigación nos efectos psicosociales do humor sobre o sexismo e a política. Forma parte da escola de Artes Marciales e filosofía Taoísta Wudang Shan Granada, onde imparte clases de Tai Chi, Chi Kung e Yoga que integra na súa práctica profesional. Tamén colabora con Belén Roda e Carlos López na investigación dos efectos positivos do exercicio, a música e a danza sobre a saúde integral.

Carlos López Aragón

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e Master de Actividade Física e Saúde na Universidade de Granada (UGR). Especializado na rama da ximnasia artística, a danza, a música e o ámbito científico. Posúe o grado elemental de piano no Conservatorio elemental de Música “Chelista Ruiz Casaux” San Fernando (Cádiz).
A súa investigación persoal coas artes do movemento e a súa formación complementaria como bailarín e músico posibilitoulle traballar con diferentes escolas e compañías recoñecidas no ámbito artístico: Cía. Albadulake - circo contemporáneo; Cía. de danza Fernando Hurtado; Orquestra Cidade de Granada; Club acrobático Balans; Escola de circo e artes urbanas CAU.
Actualmente traballa como director, bailarín, músico, artista de circo e compositor na súa propia compañía chamada Zen do Sur - Arts Contemporary, desenvolvendo espectáculos artísticos, algúns deles premiados nacionalmente en categoría de artes escénicas. Complementa o seu faceta artística como investigador no grupo HUM 979: Deseño, desenvolvemento e innovación Curricular no área da didáctica da educación física; co-dirixindo o proxecto de ciencia e arte “SAÚDEARTE” xunto a Belén de Rueda e Catalina Argüello, onde analizan de forma empírica os efectos positivos do exercicio, a música e a danza sobre a saúde física e emocional. Algúns dos seus traballos: “Música e programa de danza creativa como vehículo de expresión de emocións”; Efectos dun programa de intervención artístico sobre a saúde físico-emocional dos espectadores: Proxecto SaúdeArte; atópanse publicados en revistas científicas.

 

 

Volver al Programa