Galego  Español

Mesa 8. O residente que sobreviviu a unha garda.

Pensas que é imposible superar unha garda como residente? Pensas que cada vezengades máis desgustos y restas máis anos de vida? Se miles de persoas fixérono, non serás menos. Pequeno recetario para poñer en práctica todas as tás habilidades.

Ponentes:

Jorge Castiella Bañales

Catro anos vivindo as gardas como residente de MFeC  en A Coruña e agora no outro bando como médico adxunto de urxencias no H. Montecelo de Pontevedra. Coa máxima de que todas as gardas rematan, defensor de que, ata nos momentos máis estresantes, debemos buscar o lado bon das cousas, sen esquecer que somos persoas por diante, ainda que semelle incrible, de médicos.

Jesús Combarro Mato

Despois de anos de traballo buscando a mellor ciencia posible para aplicar na consulta e nas gardas, acabei por descubrir que “cómo facer las cousas” era tan importante como “o que facía”. Nesa época descubrín o grupo de Comunicación y Salud e todas as aportacións que numerosos compañeiros foron facendo para incorporalas a miña mellor práctica profesional. E dentro do grupo a Pepe Rodríguez-Arias e da súa man e da súa pericia e xenerosidade, a Terapia Familiar Breve, como outro xeito de pensar e buscar solucións moito máis efectiva e eficiente,  ademáis de moito máis creativa y divertida. Esto xa non ten, nin tivo marcha atrás. Seguimos a infectar ilusión e creatividade en xente como Jorge. Agardamos pasarvos algún virus de esta epidemia.

 

Pepe Rodríguez-Arias

Dr. Psicología. Aprendí mis habilidades docentes trabajando como profesor de Psicología Diferencial y Terapia Familiar en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Me di cuenta de que el sufrimiento de las personas puede mitigarse, incluso desaparecer, con pequeños y sencillos cambios que operan de forma global, trabajando como psicólogo clínico en las U.S.M. de Laredo (Cantabria), Cee (A Coruña) e Infanto-Juvenil del C.H.U.A.C. Comprobé que el entusiasmo por la comunicación de los profesionales del Grupo Comunicación y Salud y aquí estoy para aprender con quien esté dispuesto a aprender

 

 

Volver al Programa