Galego  Español

TV19. Aliñamos ou Endiñamos? Taller práctico de activación emocional en Docencia de Actividades Comunicativas.

Este é o teu obradoiro se crees que a intelixencia emocional inflúe para aplicar e ensinar as habilidades de comunicación, que a xestión das emocións e que o uso das habilidades de comunicación deben facerse de forma que apliquemos unha e outra simultáneamente na docencia. Aprendamos a ser creativos mentres ensinamos!!!

Ponente

Júlia Barberà Viala

Son médico de familia en Barcelona, tutora e apaixonada da docencia. Creo na ensinanza realizada con traballo, tesón e paixón. Vivo e aprendo en cada unha das clases e obradoiros que dou, onde procuro tocalas teclas pasionales e emocións sobre a profesión sanitaria que vivimos cada día, e o mesmo tempo procuro educar no cuidado das palabras e comportamentos dos que facemos uso, sexa verbal ou non verbal. Tal e como di o primeiro axioma da teoría da comunicación: “é imposible non comunicarse”. Todo o que digamos ou fagamos trasmitese como algún tipo de mensaxe. Incluso se non facemos nada, eso xa é unha mensaxe. Procuremos que a mensaxe que trasmitamos sexa en efectivo na docencia.


 

 

Volver al Programa