Galego  Español

TV5. "How to look and learn at communication at the workplace”: Observando e aprendendo comunicación na práctica clínica diaria.

Obradoiro interactivo sobre cómo observar e aprender comunicación no lugar de traballo.

Necesitamos profesionais da saúde que funcionen ben na práctica clínica diaria, non só en canto a rendemento clínico máis tamén en aspectos de comunicación e relación cós pacientes. A comunicación na práctica clínica é diferente a que se reproduce en situacións docentes ou simuladas: o lugar de traballo es impredecible e hai moitas influencias incontrolables. Trátase por iso de observar e reflexionar sobre cales son  os factores que condicionan a relación na práctica real. Neste obradoiro interactivo  discutiráse sobre como a comunicación no traballo está influenciada por factores de contexto inherentes a propia consulta.

Utilizando una ferramenta de observación, os participantes verán unha consulta real videograbada e discutirán que elementos de comunicación son axeitados e cales  poderían ser mellorados. Traballarán a continuación cun formato de reflexión que estimula a crítica e o razoamento clínico sobre a comunicación. Falarase tamén da opinión dos expertos sobre la comunicación na práctica clínica diaria. O obxectivo do obradoiro é axudar os participantes a atopar formas de mellorar a súa comunicación no seu propio escenario clínico habitual.

Oobradoiro desenvolve principalmente en inglés. Un dos obxectivos do Grupo - Programa de Comunicación y Salud é o intercambio de ideas, coñecementos e experiencias con docentes e investigadores doutros países. Como resultado da colaboración coa Asociación Internacional de Comunicación en Saúde (EACH), se levará a cabo este obradoiro práctico e interactivo en inglés. O docente ten un axeitado nivel de comprensión do español para permitir que os alumnos desenvolvan os exercicios nesta lingua si así o desexan.  Ademais do enfoque específico do obradoiro sobre as oportunidades de aprendizaxe no traballo diario, os participantes poderán intercambiar ideas sobre como se ensina e aprende a comunicación clínica no país de orixe do docente (Holanda).

Relatores

Geurt Essers

Geurt Essers é Master en Psicología e ten traballado sobre todo en Atención Primaria – como psicólogo, xefe de equipo, psicólogo clínico e docente. Ten experiencia docente de máis de 20 anos en educación médica de posgrado. De 2006 a 2017 foi Cooordinador do Programa de Formación da Especialidad de Medicina General do Leiden University Medical Centre. En 2015 leu a súa tese doutoral sobre os factores de contexto na relación médico-paciente. Actualmente Geurt traballa como Coordinador Nacional de Evaluación na rede de Institutos de formación especializada dos Países Baixos.

Rosario Dago Elorza

Pediatra de Atención Primaria no Centro de Salud de Pozuelo, Madrid. Al igual que Ana coñezo y traballo có grupo de Comunicación y Salud en España e na Asociacion Europea de Comunicación y Salud onde aprendemos de outras culturas para logo compartilo con todos vos.

 

 

Volver al Programa